منوی اصلی
 

برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در شهریور ماه 96

بیست و ششمین جلـسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد به منظور ارزیابی عملکرد واحـدهای فنـاور مستقـر در مـرکـز رشـد پژوهشگـاه، در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/06/06 در محــل سالن کنفرانس ساختمان پژوهش برگزار گردید. این جـلسه که بــا حضـور آقایان دکتر غفارزاده، دکتر تبار حیدر ، دکتر طاهری ، دکتر شکوفی، دکتر پناهی ، دکتر کیانی و مهندس شادمهر برگزار شد.

واحدهای فناور

« آویـن صنـعت روز » با ایده محوری « تـولیـد مـواد مـرجع در حـوزه فلـزات سنـگین بـرای آزمایشگاه های تجزیه و توسعه فعالیت»

 « سلمیـدارو » با ایده محوری« تـولیـد محـصـولی safe و بـی خــطـر و غیـرسـمی بـرای از بین بردن شپش»

 « تـوسعه فنـاوری پـودر و پلاسـمـا » با ایده محوری « دستـگاه مـولتی آرک بـرای اصـلاح خـصوصـیات سطح و افزایش چاپ پذیری سطوح » مورد ارزیابی قرار گرفتند.

و همچنین واحد فنـاور « نانو پودر توس » بـا ایـده محوری « تولید محلول های آبگریز بـرای سطـوح سـاختمـانی صـاف و متخلخـل » مــورد ارزیــابی قــرار گرفت و با تبدیل وضعیت ایشان به مقطع رشد موافقت گردید.    

 


 تاریخ ایجاد: یکشنبه 12 شهريور 1396
: یکشنبه 12 شهريور 1396
تعداد بازدید: 322