منوی اصلی
 

برگزاری هجدهمین جلسه شورای مرکز رشد در مهر ماه 96

هجدهمین جـلسه شورای مرکز رشد، ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/07/23 در محل سالن کنفرانس طبقه اول ساختمان پژوهش بـرگـزار گردید. این جلسه با حضور آقایان دکتر فاطمی ،  دکتر یوسفی ، مهندس بابایی ، دکتر پناهی ، دکتر کیانی ، مهندس شادمهر و خانم ها جبارپور ، حمیدی برگزار شد.تاریخ ایجاد: یکشنبه 30 مهر 1396
: یکشنبه 23 مهر 1396
تعداد بازدید: 360