منوی اصلی
 

برگزاری سی و دومین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در تیر ماه 97

سی و دومین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد به منظور داوری جذب و پذیرش متقاضیان ورود به مرکز ، در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/04/27 در محل سالن مشاهیر بـرگـزار گـردیـد. ایـن جلـسه کـه بـا حضـور آقایان دکتر زادمرد ،دکتر امینی، دکتر میرزایی، دکتر طاهری ، دکتر پناهی ، دکتر حبیبیان ، دکتر شکوفی و مهندس شادمهر برگزار شد،

درخواست شرکت های « فناوری دارویی درسا به ساز » با ایده محوری « تولید مجموعه محصولات دانش بنیان (شیمیایی،دارویی و زیست فناوری) و ارائه خدمات شیشه گری علمی » و « نانو کیمیاگران فناوری اکسیر» با ایده محوری « تولید نانو مواد و مواد اولیه دارویی » و  « کیان پرتو ماد » با ایده محوری « تحقیق و توسعه و تولید مواد آلی ، دارویی و معدنی »   بـرای استقرار در مـرکـز رشد ، مورد موافقت قرار گرفت.

و همچنین درخواست «فناوران دارو آزما» با ایده محوری «ساخت استانداردهاي دارویی و شیمیایی» برای استقرار در مرکز رشد، مورد بررسی قرار گرفت.تاریخ ایجاد: سه شنبه 27 شهريور 1397
: چهارشنبه 27 تير 1397
تعداد بازدید: 448