منوی اصلی
 

برگزاری سی و سومین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در مرداد ماه 97

سی و سومین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد به منظور داوری جذب و پذیرش متقاضیان ورود به مرکز ، در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/05/01 در محل سالن کنفرانس ساختمان پژوهش برگزار گردید. ایـن جلسه که با حضور آقـایـان دکتر غفارزاده، دکتر امینی، دکتر طاهری ، دکتر حلواگر ، دکتر طرلانی ، دکتر مصباح ، دکتر شکوفی و مهندس شادمهر برگزار شد،

درخواست شرکت های « تولیدی و تحقیقاتی غفارزاده » با ایده محوری « تولید و خالص سازی مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی مورد نیاز کشور» و «فناوران دارو آزما» با ایده محوری «ساخت استانداردهاي دارویی و شیمیایی» و «آلی سازان خورشید» با ایده محوری «سنتز افزودنی آبکاری نیکل » و « رسا گستران صنعت دنا » با ایده محوری « پوشش های پلی یــورتان پــایه آبی بـرای سـطوح بتنی» برای استقـرار در مرکز رشد ، مورد موافقت قرار گرفت.

و همچنین بـا درخـواست «تعـاونی پـژوهش در علوم و تکنولوژی» بــا ایـده محــوری «کشت بنیادی گیـاهـان داروئـی » مـوافقت نگـردید و مقرر گـردیـد با ایده محوری معین و محدود شده در حوزه یاد شده قبلی اقدام نمایند.تاریخ ایجاد: سه شنبه 27 شهريور 1397
: دوشنبه 1 مرداد 1397
تعداد بازدید: 463