منوی اصلی
 

برگزاری سی و پنجمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در خرداد ماه 98

سی و پنجـمین جـلسه کمیتـه ارزیـابی مرکز رشد بـه منظـور داوری جـذب و پـذیرش متقاضیان ورود بـه مرکز ، در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/03/27 در محل سالن کنفرانس ساختمان پژوهش برگزار گردید. این جلسه که با حضور آقـایـان دکتر حلواگر، دکتر زادمرد، دکتر طـاهـری، دکتر کیـانـی، دکتر مجتـهـدی، دکتر مصـبـاح، دکتر یـزدانـی، دکتر شکـوفـی ، مهنـدس شـادمـهر و خـانم دکتر بـاغبـان صالحـی برگزار شد.

درخواست شرکت های « پـارسیـان آب صنـعت » با ایده محوری «  تولید دستگـاه هیدروسیكلون بـرای تصفیــه پســاب صنعتي »، « گروه رزین تبادل یونی » با ایده محوری « تولید رزین تبادل یونی » ، « دارویی البرز فـارمد »  با ایده محوری « تـوليد مواد اوليـه دارویـی » ، « کهن گل آریـا » با ایده محوری «  طراحی و تعریف محصول و فرمولاسیون با استفاده از گیاهان اقلیم ایران و معرفی نمونه اولیه آن به بازار هدف » برای استقرار در مرکز رشد ، مورد موافقت قرار گرفت.

با درخواست « رامان شیمی تجارت » با ایده محوری « سنتز برخی مواد زیست فعال حاوی نیتروژن و اعتبار سنجی روشهای ارزیابی آنها در شکلهای دارویی » مشروط بر تمرکز فناوری در پژوهشگاه موافقت گردید. 

و همچنین با درخواست « راهبران کاتالیست » با ایده محوری « ساخت نانو پودر مس »  برای استقرار در مرکز ، موافقت نشد.  تاریخ ایجاد: یکشنبه 23 تير 1398
: شنبه 22 تير 1398
تعداد بازدید: 377