4
مركز رشد - واحدهای تحقیق و توسعه
 
واحدهای تحقیق و توسعه

واحدهای تحقیق و توسعه

 

ردیف

واحد فناور

مدیر عامل

ایده محوری

اطلاعات تماس

1

انرژی پویان نوآور

صادق شاکری

دستگاه بازیابی انرژی دودکش های صنعتی

دستگاه هوشمند پایشگر شرایط جوی کلایمتر

44787875

داخلی 1342

2

البرز فارمد

مصطفی مرادی

تولید مواد اولیه دارویی

44787964

داخلی 1397

3

ابزار دقیق آب آزما

شهاب زرین قبائی

آنالایزرهای آنلاین پایش پارامترهای آب

44787767 داخلی 1379

44787860 داخلی 1380

44743438

4

آوان بهمن شیمی

محمد عبداللهی

تولید ماده مؤثره دارویی

 

5

توسعه فناوری آبکشت آویسا

رسول راهنمایی

محاسبه و بهینه سازی فرمولاسیون تغذیه گیاهان در سیستم های هایدروپونیک

44787771

داخلی 1505

6

سروش مانا فارمد

خشایار رشیدی

ساشه سولامر کربنات 800 و

2400 میلی گرمی

 

7

شریف فناوران آنیل

ابراهیم خانی

تولید تركیبات ضد لغزش سطوح

44787766

داخلی 1519

8

فناوری دارویی درسا به ساز

سید علی سجادی

تولید اسپری درایر و فریز درایر

و خدمات شیشه گری علمی

44787817

داخلی دفتر 1370

داخلی کارگاه 1372

9

فناوران دارویی حکیم

محمد عزیز محمدی

ساخت استاندارد دارویی

44787810

44787814

10

مبین آب تجهیز راد

نسرین حسینی

طراحی و توسعه برخی تجهیزات آنالیز آب

44787841

44787821

44180118

11

نیک پژوهش مهرگان

باربد همایونمهر

تولید کوره صنعتی

44787768

داخلی 1291

12

نانو بسپار پیوند

مریم شکری

تولید پلی الهای خاص به عنوان مواد اولیه

فوم پلی ایزوسیانورات عایق

44787824

داخلی 1288

13

هستی بهین فارمد

مرتضی برارجانیان

تولید ماده مؤثره دارویی