4
مركز رشد - واحدهای پیش رشد
 
واحدهای پیش رشد

واحدهای پیش رشد


 

ردیف

واحد فناور

مدیر عامل

ایده محوری

اطلاعات تماس

1

شیمی صنعتگران نانو سایز

محمود طبیب پور

ستون های کروماتوگرافی

44787720-40

داخلی 1025

2

طیف سنج فناوری آرنیک

نادر شکوفی

توسعه روشهای لیزری و پلاسما در دستگاههای آزمایشگاهی

 

3

فناوری غشائی سبز

محمد مهدی شیرازی

سیستم پیشرفته تصفیه چند منظوره پساب صنعتی با بهره وری انرژی و بازدهی بالا

44787873

4

تیوان سیال پالایش

شاهین زرین قبائی

طراحی و تولید پمپ های سلونوئیدی تزریق مواد شیمیایی

44787860 

5 طبیعت سبز میشین حسین نیک صفت تولید صابون دست ساز گیاهی


44787711


6 هسته پژوهشی فناور فلاح معصوم فلاح فرموله سازی ادمیکسچر ملات خشک آماده سخت شونده بتنی پایه سیمانی MFC با هدف افزایش کیفیت و بهبود عملکرد ویژگیهای فیزیک و شیمیایی محصول
44787824